Potrebno 70 inspektora za legalizaciju

#InspektoriZaLegalizaciju #LegalizacijaNekretnina #LegalizacijaObjekata

legalizacija-kuća-e1522150392892.jpg

Ministarstvo održivog razvoja i turizma trenutno ima 23 građevinsko-urbanistička inspektora, uključujući i glavnu inspektorku i rukovodioce regiona, kazali su Pobjedi iz ovog resora. Od toga, kako su precizirali, za južni region zaduženo je osam inspektora i jedan rukovodilac, za sjeverni dva inspektora i jedan rukovodilac, dok je za centralni zaduženo 10 inspektora.

Kako su ranije izjavili, primjena novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata zahtijeva i povećanje broja inspektora za urbanizam i građevinarstvo i biće im potrebno još najmanje 47. Građevinske inspektore krajem prošle godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma preuzelo je od Uprave za inspekcijske poslove.

Kako su tada rekli Pobjedi iz MORT-a, nadležnosti nekadašnje tri inspekcije – zaštite prostora, urbanističke i građevinske sjedinili se u jednu, koja će imati ukupno 70 inspektora.

“Usvajanjem novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ukinuto je izdavanje građevinske dozvole izuzev za složene inženjerske objekte. Zato smo zaključili da je potrebno pojačati kontrolu izdatih urbanističko-tehničkih uslova, izrađene projektne dokumentacije kao i načina izvođenja građevinskih radova na terenu. Smatramo da će sjedinjavanje nadležnosti nekadašnje tri inspekcije u jednu urbanističko-građevinsku olakšati rad inspektorima, a istovremeno i jasno definisati nadležnosti, čime će se poboljšati efikasnost. Nadležnosti su im velike, ali je i planirani broj inspektora povećan u skladu sa planiranim obimom posla”, kazali su iz resornog ministarstva.

Kako su objasnili Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, planirano je da inspekcijski nadzor obavljaju: Direkcija za inspekcijski nadzor za južni region – 23 inspektora, Direkcija za centralni region – 26 inspektora i za sjeverni region – 20 inspektora.

(Opširnije u Pobjedi)

Izvor: Bankar.me

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Napišite komentar

Vaš komentar:
Vaše ime: