Podnijeto trinaest hiljada zahtjeva za legalizaciju

#LegalizacijaNekretnina #LegalizacijaPodgorica #NelegalniObjekti

legalizacija-kuća-e1522150392892.jpg bicbanerNOVO-dec2017.gif

Opštinama je, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, do sada podnijeto 13.000 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata, saopštio je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja Marko Čanović.

“Najviše zahtjeva podnijeto je u Baru – 2.800, Podgorici 2.776, Herceg Novom 1.811. Slijede Budva sa 945 podnijetih zahtjeva i Ulcinj sa 811 zahtjeva”, rekao je Čanović.

On je precizirao da je u Kotoru podnijeto 799 zahtjeva, u Tivtu 600, u Nikšiću 460, u Pljevljima 370, dok je u Danilovgradu podnijeto 368 zahtjeva. U Rožajama su građani podnijeli 250 zahtjeva, na Cetinju 211, u Kolašinu 187, na Žabljaku 174, u Bijelom Polju 160, u Beranama 85, u Gusinju 51, Plavu 38, u Mojkovcu 29, u Andrijevici devet, Plužinama tri, a u Šavniku i Petnjici ima po jedan. Čanović očekuje da do isteka roka za podnošenje prijava, 15. jula, dođe do značajnog povećanja broja zahtjeva za legalizaciju.

“U posljednjih 20 dana broj zahtjeva je skoro dupliran. Građani su čekali posljednji trenutak za prijavu, što i ne čudi jer su pred lokalne i predsjedničke izbore dobijali oprečne i pogrešne informacije sa raznih adresa”, istakao je Čanović.

Dodaje da je ministarstvo od početka najavilo sprovođenje zakona bez izuzetka, a takav je slučaj i sa dijelom koji se bavi legalizacijom i pozvao građane da iskoriste mogućnost i podnesu zahtjev za legalizaciju do isteka roka.

“Rok za podnošenje prijava za legalizaciju ostaje 15. jul, kako smo i ranije najavili. S obzirom na veliki broj prijava u posljednjih mjesec dana, došlo je do zastoja u katastru, a i geodetske agencije koje rade elaborate premjera su prebukirane zahtjevima građana”, kazao je Čanović i podsjetio da je zato u parlamentu usvojena izmjena zakona po kojoj građani mogu da podnesu zahtjev sa potvrdom katastra da su predali elaborat premjera na ovjeru, a onda imaju tri dodatna mjeseca roka da dostave nedostajuću dokumentaciju. Napomenuo je da Zakon o upravnom postupku propisuje postupanje ovlašćenih lica u slučaju podnošenja nepotpunog podneska, a postupak legalizacije je upravni postupak.

Upravni postupak

capital-plaza-fitness-650x150.jpg

“Podnesak, u ovom slučaju zahtjev za legalizaciju koji se predaje opštinama, a koji je u formalnom smislu nepotpun, ne može se odbiti ukoliko nisu sprovedene procesne radnje. To podrazumijeva da je ovlašćeno lice dužno da obavijesti podnosioca zahtjeva koja dokumenta treba da dostavi i odredi rok za kompletiranje dokumentacije”, objasnio je Čanović i dodao da je ministarstvo apelovalo na opštinske organe koji sprovode postupak legalizacije da u ovim slučajevima postupaju u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i da građanima daju primjeren rok za dopunu dokumentacije.

– Katastar će primati elaborate za ovjeru i upis i nakon 15. jula, kako bi građani mogli da dopune svoje prijave. Od opština smo takođe tražili da pojačaju svoje kapacitete otvaranjem novih šaltera – naglasio je Čanović i istakao da je legalizacija objekata kompleksan i osjetljiv proces, koji je ,,uslovno rečeno podložan zloupotrebama“. “Na primjer, kada urbanističko-tehnička inspekcija naloži rušenje objekta, nelegalni graditelj bi podnio zahtjev za legalizaciju, čime se onda obustavlja izvršenje”,objašnjava i dodaje da bi pojedini nelegalni graditelji i nakon toga nastavljali da dograđuju objekat za koji su prethodno tražili legalizaciju, podnoseći ponovo zahtjev za legalizaciju, ali sada dograđenog dijela.

Na ovakav način se izigrava zakon i nastavlja sa nelegalnom gradnjom, što nećemo dozvoliti. Upozoravamo nadležne organe i javnost da, u slučaju kada je za jedan bespravni objekat pokrenut postupak legalizacije, čime se obustavlja uklanjanje objekta, stranka ne može ponovo podnijeti zahtjev za legalizaciju nadograđenog dijela i nadležni organ je dužan da odbije taj drugi zahtjev”, poručio je Čanović.

On je dodao da je ovakvo rješenje propisano članom 99 Zakona o upravnom postupku koji kaže da, ukoliko je u istoj upravnoj stvari već pokrenut drugi upravni ili sudski postupak, ili je u toj upravnoj stvari već bilo odlučeno pravosnažnim rješenjem kojim je stranci bilo priznato pravo ili određena neka obaveza, odbija se zahtjev stranke iz procesnih razloga.

Analitika

Izvor: Bankar.me

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Napišite komentar

Vaš komentar:
Vaše ime: