Novska Skupština dala „zeleno svjetlo“ za 48 stanova državnih službenika

#HercegNovi #Stanovi #StevanKatić

so-hn-110817-1.jpg

U drugom pokušaju, na vanrednom zasIjedanju novske Skupštine, sa 30 glasova odbornika vlasti i opozicije usvojen je izmijenjeni Predlog Odluke o učešću Opštine u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika. U međuvremenu je sudsko Vijeće ukinulo privremenu sudsku mjeru kojom je na proteklom redovnom zasjedanju zaustavljeno donošenje ovih izmjena.

Ključne promjene Odluke od 26. septembra prošle godine, koje je predložio predsjednik Opštine, Stevan Katić, odnose se na povećanje broja stanova policiji sa 10 na 11, dodaju se i 4 stana za Vrtić „Naša radost“, pa je sa prvobitnih 44 fond stanova uvećan na 48.

Izbrisan je i član3. kojim se refundiraju sredstva za stan načelniku Centra bezbjednosti Herceg Novi, iz stečajne mase firme koja je gradila stanove na Toploj, na ime duga Opštini za komualno opremanje.

Predloženo je i da Sindikat prosvjete, odnosno Zadruga Solidarno, vrati Opštini dvije parcele na Savini i u Baošićima, pa će tek onda biti donijeta Odluka o zaduženju Opštine kod CKB banke, od 205 hiljada eura, za adaptaciju stanova u dvijema zgradama na Toploj, kao učešće Opštine u rješavanju egzistencije prosvjetara i drugih službenika i namještenika.

Predsjednik Opštine, Stevan Katić, zadovoljan je što se ispravlja greška koju je prethodna vlast nanijela i što je Vijeće Osnovnog suda u Herceg Novom ukinulo privremenu mjeru kojom je na prošlom zasjedanju zaustavljeno donošenje izmjena prošlogodišnje Odluke o stanovima.

“Pvostepeni Sud izašao je u potpunosti izvan nadležnosti redovnog Suda, konstatovalo je Vijeće u Rješenju, kojim se potvrđuje „da se prvostepenim rješenjem suda, u obliku u kojem je doneseno, remeti rad predstavničkog organa jedinice lokalne samouprave i princip podjele vlasti, odnosno Ustavne kategorije, što je u svakom slučaju nedozvoljeno“, citirao je Katić.

On je ponovio i da je sudija Osnovnog suda u Herceg Novom Andrija Marojević, koji je donio privremenu mjeru, jedno od zainteresovanih lica koja su aplicirala za kupovinu stana po povoljnijim uslovima u zgradama na Toploj, pa je morao biti izuzet u određivanju privremene mjere.

“Stečajni upravnik preduzeća d.o.o.“MBD invest“ je 22. jula ove godine dostavi informaciju u kojoj se Opština Herceg Novi obavještava da za preduzeće u stečajnom postupku, ne može biti obavezujuća odluka organa lokalne samouprave kojom se sredstva priznatog potraživanja koriste za kompenzaciju stana, kako je to definisano članom 3 stav 2 Odluke”, kazao je, pored ostalog, Katić.

Zato je Sindikalnim organizacijama Centra bezbjednosti Herceg Novi raspoređeno umjesto 10, 11 stanova, dodao je on.

Odbornik DPS-a, Dragan Janković, primijetio je da se ovakva rasprava mogla voditi i na proteklom zasjedanju, te da nije septembarska OdLuka greška prethodne vlasti, koja je sa tadašnjom opozcijom imala dobru namjeru da pomogne onima koji decenijama čekaju rješavanje stambenih pitanja.

Budući da je sudsko Vijeće sve vratilo na prvostepeno odlučivanje, dio Odluke koji se odnosi na dodjelu stana načelniku CB, zatražio je da se iz Odluke izuzme ovaj član. Zahtijevao je i da Demokarte javno saopšte imena funkcionera DPS-a, zbog kojih je navodno DPS prikrio 4 stana.

“Spinujete javnost saopštenjima, a nećete da kažete imena, ako to nije tačno, onda se izvinite”, poručio je Janković, uz tvrdnju da DPS za dvije godine vlasti nije znao za ta četiri stana.

Janković je pitao i kako će Opština finansijski učestvovati u ovom projektu, ako u materijalu, uz izmjene Odluke nema ugovora o kreditnom zaduženju od 205.000 eura za adaptaciju stanova, što je ranijom Odlukom naznačeno.

Odgovarajući mu, predsjednik Katić je kazao da lokalna uprava vodi računa o svom interesu i prvo će tražiti od Solidarnog da Opštini vrate dvije parcele koje joj pripadaju, pa kada to oni učine, onda će Skupština donijeti odluku o zaduženju od 205.000 eura. Informisao je i da Državno tužilaštvo istražuje cijeli slučaj, pa i „prikrivanje“ 4 stana, za koja nije mogao da kaže jesu li bila namijenjena DPS-u, ili koalicionim partnerima u novoj vlasti.

“Nisam sud niti sam ovdje došao da nekome sudim nego da zaštitim interes Opštine. Kada sam se obraćao u više navrata stečajnom upravniku ili CKB, uvijek sam dobijao iste odgovore – za sve pitajte Andriju Radmana, bivšeg predsjednika SO. Nisam pitao Radmana, odgovore očekujemo od tužilaštva i suda”, poručio je Katić.

Janković je uzvratio da razumije interes Opštine, ali i porodica koje čekaju stanove, te da ih lokalna uprava nije morala ostaviti da sada čekaju i vraćanje parcela, već je mogla odmah donijeti Oduku o zaduženju da bi im pomogla u adaptaciji stanova.

“Takođe, ako su stečajni upravnik i CKB banka znali za još 4 stana, zašto su o tome ćutali”, pita Janković.

Nada Karadžić (DPS) je ustvrdila da Demokarte sa koalicinom partnerima nisu ništa uradili da se realizuje prethodna odluka i doveli su u zabludu 44 porodice.

I za dr Gordana Rajević (DPS) je sve samo novi prostor za politički marketing umjesto prave pomoći državnim službenicima i namještenicima.

Odbornik Živko Krunić (DF) kazao je da niko nije protiv Odluke o raspodjeli stanova, nego onoga koji je pripremao i imao prikrivenu namjeru.

Odbornica Demokrata, dr Tamara Vujović kazala je da prethodna Odluka bivše vlasti, govori o hronologoji njenog lošeg rada.

“Jer nije samo riječ o prikrivanju četiri stana, već i o tome da se stan imenom i prezimenom dodjeljuje načelniku CB o trošku građana, što je, po njoj, nedopustivo. Novom izmijenjenom Odlukom, ni on neće ostati oštećen za stan, jer se umjesto 10 policiji dodjeljuje 11 ali, Ognjenović neće biti privilegovani pojedinac, već će dobiti stan pod povlašćenim uslovima, kao svi”, kategorična je bila dr Vujović.

Pred glasanje, odbornica DPS-a, Maja Bakrač, naglasila je da Klub odbornika DPS-a izražava rezervu prema brisanju člana 3 stav 2, s obzirom da će o svemu ponovo odlučivati prvostepeni organ, međutm, zbog potrebe i želje da se podrži i ne odlaže dodjela stanova državnim službenicima i namještenicima, DPS će glasati za izmjenjenu odluku.

Mirko Đžuović iz Demokrata, nije propistio priliku da provuče i političke poruke, uz tvrdnju da Demokarte i njegovi partneri ispravljaju traljav i sumnjiv posoao prethodne vlasti te da će „zaustaviti svako štetno djelovanje bilo kojeg psojedinca ili grupe na štetu građana Novog“ i „zadovoljavaje apetita užeg kruga ljudi na račun građana“.

Pesimistično obraćanje, uz čestitke budućim vlasnicima stana imao je i Jovan Subotić (Novska lista), uz tvrdnju da su ovo samo mrvice i dobra odluka u moru loših koje treba ispravljati promijenom cijelog sistema vrijednosti.

Skupština je okončana jednoglasjem, uprkos međusobnim optužbama, a predsjednik dr Miloš Bigović, najavio je do kraja avgusta novo zasjedanje sa Odlukom o učešću Opštine u adaptaciji 48 stanova za državne službenike i namještenike na Toploj.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Napišite komentar

Vaš komentar:
Vaše ime: