Nema razloga za rast cijena nekretnina

#CijenaNekretninaUCrnojGori #CijenaStanova

zgrada-e1516866421223.jpg bicbanerNOVO-dec2017.gif

Cijene na tržištu nekretnina u ovoj godini i dalje će stagnirati, a za značajnije promjene potrebna je veća tražnja, odnosno, veće učešće stambenih kredita u BDP-u, niže kamatne stope i veći rast zarada, ocjena je Centralne banke (CBCG). Iz vrhovne monetarne institucije su procijenili da će Vladin projekat 1000 plus stanova pomoći uravnoteženju ponude i tražnje za stanovima.

Očekujemo da će projekat dati pozitivan ekonomski efekat, jer će pojačati tražnju za stanogradnjom i odraziti se pozitivno na sektor građevinarstva”, ocjena je CBCG u izvještaju o stabilnosti finansi jskog sistem za prošlu godinu.

Na osnovu ankete koju je uradila CBCG većina agencija za nekretnine (56 odsto) je procijenila da su cijene na tržištu nekretnina ostale nepromijenjene tokom 2017. godine u odnosu na godinu ranije godinu. Pad cijena nekretnina zabilježilo je 31 odsto agencija i to u prosjeku za pet do 10 odsto Uz to, promet nekretnina kod većine agencija (56 odsto) ostao je na istom nivou kao i u 2016. godini, rast je zabilježen kod 25 odsto agencija, dok je pad prometa zabilježilo 19 odsto agencija.

Stanje na tržištu nekretnina u 2017. godini slično je prošlogodišnjem. Prosječna cijena nekretnina po kvartalima u 2017. godini, u poređenju sa prosječnom cijenom iz 2016. godine, ukazuje na nastavak trenda prilagođavanja velike ponude ograničenoj tražnji kroz smanjenje cijene. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u posljednjem kvartalu (oktobar-decembar) prošle godine bila je 1.079 eura i bila je veća za 10,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

“Važno je napomenuti da razlike u cijenama stanova u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju. Ako je učešće ovih stambenih objekata veće, cijene stanova u novogradnji su značajno niže od tržišnih cijena i obrnuto“, objašnjeno je iz CBCG.

capital-plaza-fitness-650x150.jpg

CBCG ističe da stambeni krediti predstavljaju značajnu determinantu tražnje na tržištu nekretnina, a njihovo učešće na kraju 2017. godine iznosilo je oko 7,8 odsto procijenjenog BDP-a i bilježi pad u odnosu na uporedni godišnji period.

“Iako postoji usporena kreditna aktivnost u segmentu stambenih kredita, ovo tržište ima značajan potencijal, imajući u vidu da je ostvareno učešće još uvijek značajno niže od prosjeka koji je karakterističan za zemlje EU (oko trećine vrijednosti BDP-a)”, rekli su u CBCG.

(Opširnije u Vijestima)

Izvor: Bankar.me

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Napišite komentar

Vaš komentar:
Vaše ime: