Legalizacija objekata: Vlasnici snose troškove premjera

#LegalizacijaNekretnina #LegalizacijaObjekata #NelegalnaGradnja

stambeni-kredit-e1475844969892.jpg

Prije ulaska u proces legalizacije vlasnici bespravnih objekata moraće da obezbijede elaborat premjera, koji je uradila licencirana geodetska agencija, a koji će ih koštati u prosjeku oko euro po kvadratu.

Elaborat premjera bespravno izgrađenog objekta dužni su da urade i vlasnici čija je imovina već zavedena u Upravi za nekretnine, a osim troškova njegove izrade oni će platiti i oko 50 eura za dobijanje dokumentacije iz katastra i takse.

Preduslov za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je evidentiranje objekta u katastru nepokretnosti. Upis se vrši na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koji je uradila licencirana geodetska organizacija, a ovjerio katastar, i zahtjeva za upis objekta. Troškove izrade elaborata i tehničke dokumentacije snose vlasnici bespravnih objekata”, rečeno je Dnevnim novinama u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Iz agencije Geomax, jedne od licenciranih za izradu elaborata, Dnevnim novinama su kazali da cijena geodetskog snimanja za potrebe upisa u katastar zavisi od površine i spratnosti objekta, kao i mjesta gdje se on nalazi.

“Nakon što nas stranka kontaktira, podnosimo zahtjev Upravi za nekretnine kojim se traže podaci službene evidencije o parceli na kojoj se objekat nalazi, što se čeka do dva dana. Poslije preuzimanja podataka, izlazi se na teren i prikupljaju se neophodni terenski podaci, na osnovu kojih se izrađuje elaborat koji se predaje područnoj jedinici Uprave za nekretnine na pregled i ovjeru. Ovjera elaborata zakonski traje najviše 15 dana, a zatim se vrši upis objekta u katastar”, ukazali su u Geomaxu, dodajući da list nepokretnosti sa upisanim objektom i ovjerenim elaboratima građani dalje treba da predaju opštinskoj službi, gdje se pokreće postupak legalizacije.

U podgoričkim geodetskim agencijama cijene se mnogo ne razlikuju, pa tako za premjer kuće na sprat korisne površine nešto veće od 200 kvadrata treba izdvojiti oko 200 eura.

Elaborat, zahtjev za legalizaciju i izvod iz lista nepokretnosti podnose se nadležnom organu lokalne uprave najkasnije do 15. jula ove godine.

(Opširnije u Dnevnim novinama)

Izvor: Bankar.me

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Napišite komentar

Vaš komentar:
Vaše ime: