Izmjene DUP-a u cilju privlačenja investicija

#GlavniGradKapBiznisZona #KapBiznisZona

kap-biznis-zona.jpg

Vlada je donijela Odluku o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana (DUP) Industrijska zona Kombinata aluminijuma (KAP), u cilju izgradnje novih proizvodnih kapaciteta i privlačenja stranih direktnih investicija.

Na jučerašnjoj sjednici Vlade je saopšteno da su u vrijeme izrade i donošenja važećeg DUP-a Industrijska zona KAP-a, za prostor UP8, iz 2008. godine važili drugačiji propisi koji se tiču indeksa izgrađenosti industrijskih zona koji su se pokazali kao neodrživi za industrijsku zonu i ne omogućavaju nove investicije i izgradnju novih sadržaja.

“Osnovni cilj izmjena i dopuna plana je povećanje vrijednosti industrijske proizvodnje u smislu viših faza prerade”, navodi se u saopštenju nakon sjednice Vlade.

Planirane investicije se, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, mogu realizovati samo uz poštovanje visokih savremenih ekoloških standarda i primjenu novih tehnologija, u skladu sa domaćim zakonodavstvom i evropskim direktivama iz oblasti zaštite prostora.

Na sjednici je donijeta i Odluka o izradi izmjena i dopuna DUP-a Industrijska zona KAP-a za prostor UP1 i UP3, čime će se stvoriti uslovi da se na neizgrađenom prostoru oforme novi pogoni i postrojenja koja bi nesmetano radila, uz investiranje u nove uređaje kako bi se stanje životne sredine konrolisalo putem zakonski propisanih normi.

capital-plaza-fitness-650x150.jpg

“Postrojenja u okviru kompleksa KAP-a izgrađena su po starijoj tehnologiji, pa se nametnula potreba za revitalizacijom nekih postojećih postrojenja i modernizacijom, odnosno dogradnjom novih postrojenja, sa ciljem da se eliminišu ili umanje negativni uticaji na životnu sredinu”, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za koncesije za prošlu godinu.

“Izvještaj, koji će biti upućen Skupštini, sadrži pregled svih aktuelnih ugovora o koncesijama sa svim podacima o statusu”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: RTCG

Izvor: Bankar.me

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Napišite komentar

Vaš komentar:
Vaše ime: