Do 2020. CG će izgraditi još 3.000 stanova

#Plan #Projekti #Stanovi

stanovi-novogradnja-zagreb-3.jpg

U Crnoj Gori će do kraja 2020. godine postojati više od 5.000 stanova, koji su izgrađeni u okviru programa socijalnog stanovanja. Sada postoji 2.000 stambenihjedinica čija izgradnjaje završena, dok će u narede tri godine biti izgrađeno više od 3.000 navodi se u prijedlogu programa socijalnog stanovanja koji je usvojila Vlada.

Kako je navedeno u dokumentu, riječ je o stanovima za raseljena i interno raseljena lica, zatim, projektima Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, zaposlene u prosvjeti (Stambena zadruga “Solidarno“), zaposlene u zdravstvu ( Stambena zadruga “Zdravstvo“) kao i treća faza Vladinog projekta 1.000 plus stanova.

CFSSI

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju gradiće ukupno 112 objekata u nekoliko opština. Ove godine započeto je 57 stanova u Petrovcu, 25 u Meljinama i 30 na Zabljaku.

“Planirana je izgradnja oko 500 stanova od kojih je 60 u Ulcinju, 74 u Podgorici, 15 u Tivtu i 438 u Kotoru”, navodi se u dokumentu.

Prosvjeta

Stambena zadruga prosvjetnih radnika “Solidarno“ gradi 148 stanova u Budvi u tri lamele.

Prva lamela je završena, dok će preostale dvije biti gotove do kraja godine.

Kada je glavni grad u pitanju, u Donjoj Gorici je u toku izgradnja kompleksa sa 108 stanova za prosvjetne radnike, u Danilovgradu se gradi 18 stanova koji će prema programu biti završeni do kraja godine.

“U Herceg Novom se realizuje projekat kupovine po povoljnim uslovima 30 stanova po principu neposredne pogodbe. Detalji su dogovoreni pred nosiocima projekta, opštinom Herceg Novi, CKB, SZ “Solidarno” kao i stečajnog upravnika d.o.o. MBD “Invest“, navodi se u dokumentu.

Za gradnju u Kotoru, dobijeni su urbanističko-tehnički uslovi i u pripremi je kompletna tehnička dokumentacija za izgradnju 30 stanova.

Prioritet Stambene zadruge “Solidarno“ je kako se navodi, povećanje broja članova. Njena, kao i budućnost kapitalnih projekata koje planiraju, zavisiće od članstva prosvjetnih radnika u tu organizaciju.

Za planirane projekte biće potrebno minimum 5.000 članova.

Zdravstvo

Stambena zadruga “Zdravstvo” je planirala izgradnju 97 stanova u Podgorici, čija je realizacija počela u maju. Riječ je objektu na Tuškom putu, građevinske površine 6.928 kvadratna metra. Inače, to je treća zgrada koja se gradi na toj lokaciji.

U dokumentu se navodi da će do kraja godine, za nikšićke zdravstvene radnike početi gradnja dva stambena objekta sa po 70 stanova. Ukupna građevinska površina je 5.872 kvadrata.

Kada je riječ o sjeveru Crne Gore, biće raspisan konkurs za zdravstvene radnike, kako bi individualno riješili stambenu situaciju putem izgradnje, rekonstrukcije ili kupovine po povoljnim uslovima, stana ili kuće.

“To, međutim, zavisi od realizacije sporazuma o obezbjeđenju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu, kojim se Vlada obavezala da uplaćuje 350.000 eura na godišnjem nivou”, stoji u dokumentu.

“1000 plus“

Projekat 1000 plus podrazumijeva rješavanja stambenih pitanja građana pod povoljnijim uslovima u saradnji sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB). Zakonom o budžetu za ovu godinu, predviđeno je kreditno zaduženje u iznosu od 10.000.000 eura za njegovu realizaciju.

Riječ je o trećoj fazi projekta, čija realizacija će početi naredne godine, ukupne vrijednosti 20 miliona eura.

Cilje ove faze je između ostalog, da utiče na dugoročan trend pada kamatnih stopa na stambene kredite, niže cijene stambenih jedinica, veću ponudu, liberalnije procedure odobravanja kredita i naravno da obezbijedi uslove da još 1.000 građana u okviru planiranih ciljnih grupa kao što su penzioneri, mladi bračni parovi, lica sa invalididtetom i građani koji žive na sjeveru na jednostavan način riješe stambeno pitanje piše u dokumentu.

Raseljeni

Kako se navodi u programu socijalnog stanovanja od 2017. do 2020. godine, realizovanje Regionalnog stambenog programa za raseljena i interno raseljena lica počelo je 2012. godine, a trajaće do 2020. Sprovodi ga Ministarstvo rada i socijalnog staranja i opštine. U Podgoricie je predviđeno obezbjeđivanje sredstava za rješavanje stambenog pitanja za 6.063 lica, odnosno 1.117 domaćinstava koja spadaju u najranjivije kategorije (lica smještena u neformalnim kolektivnim centrima i ugrožena lica u privatnom smještaju sa posebnim osvrtom na Kamp Konik).

U 2013. godini kandidovana su dva potprojekta u sklopu Regionalnog stambenog projekta, koji podrazumijevaju da izgrade 171 stan na Kampu Konik.

Prvi potprojekat

Prvi potprojekat podrazumijeva izgradnju 120 stanova, čija vrijednost iznosi 6.906.750 eura. Radovi na deset objekata sa po deset stambenih jedinica su završeni, piše u dokumentu.

Pošto je zbog dobrog projektovanja prvog potprojekta ušteđeno 1.950.977 eura, Skupština donatora je odobrila proširenje projekta na izgradnju još 51 stanaa na Koniku. Radovi su počeli 18. maja.

Programom je predviđena gradnja 907 stanova, isporuka građevinskog materijala za 120 stanova, gradnja 60 montažnih kuća navodi se u dokumentu.

“Kada su u pitanju ostale opštine, u Nikšiću je izgrađeno 62 stana, čija je ukupna vrijednost 2.780.000 eura. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je sprovelo postupak odabira i selekcije korisnika. U toj opštini je planirana i rekonstrukc ija Voj nog kompleksa Trebjesa. Projekat je pozitivno ocijenjenio CEB, čeka se još odluka Skupštine donatora. Ukupna vrijednost je 5.178.743, eura”, piše u dokumentu.

Dom za stara lica u Pljevljima je u završnoj fazi, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.331.716 eura. Prema dokumentu trebalo bi da ima 90 smještajnih jedinica. Izgradnja 94 stana u Beranama počela je 15. februara. Ukupna vrijednost projekta je 3.990.649 eura.

Kada je riječ o Herceg Novom, u toku je kupovina 36 stanova za socijalno ugrožene porodice. Prije toga, opština je opredijelila 15.000 kvadrata zemljišta za Regionalni stambeni program, ali nakon procjene ekspertskog tima CEB-a ta lokacija nije zadovoljila kriterijume koji se traže projektom.

U okviru rješavanja stambenih pitanja raseljenih, planirana je izgradnja 50 kuća širom Crne Gore za lica koja posjeduju zemljište i dozvolu za gradnju.

Lokalne samouprave da imaju bolju evidenciju

Prema preporuci Vlade, sve opštine trebalo bi da primijene član 7 Zakona o socijalnom stanovanju, da bi se između ostalog dobila tačna evidencija stambenih jedinica.

Prikupljeni i analizirani podaci dobijeni od jedinica lokalne samouprave, pokazuju da postoji oko 2.000 stanova. Preduslovza izradu lokalnog programa socijalnog stanovanja jeste snimanje i analiza postojećeg stambenog fonda. U tom smislu, preporuka je svim jedinicama lokalne samouprave da u najkraćem roku urade evidenciju postojećeg stambenog fonda.

“Neophodno je izvršiti uknjižbu stanova za socijalno stanovanje kod nadležnih službi radi ustanovljavanja svojine opština nad postojećim fondom. Tek nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa, može se utvrditi broj stambenih objekata kojima raspolaže svaka jedinica lokalne samouprave, a na osnovu tih informacija može se pristupiti izradi procjene i analize stambenih potreba”, navodi se u prijedlogu programa socijalnog stanovanja.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Napišite komentar

Vaš komentar:
Vaše ime: